دریل ستونی قلاویززن کلاچی (کلاچ دار) ابزارسازی پیشرو

 دریل ستونی قلاویززن کلاچی ( کلاچ دار)  پیشرو محصولی وارداتی جهت تکمیل سبد محصولات ابزارسازی پیشرو میباشد.این محصول قابلیت قلاویززنی بصورت کلاچی از قلاویز ۱ تا قلاویز ۸ بر روی استیل و تا ۱۲ برروی چدن را دارا میباشد...این محصول دارای کلاچ داخلی جهت برگشت دور میباشد.به همین دلیل دور موتور از طریق کلاچهای دستگاه جابجا میشود...دستگاه موجود در سه دور مختلف با قابلیت جابجایی تسمه میباشد.موتور دستگاه تکفاز بوده و با قدرت ۰.۵۵ کیلووات دارای میزان قدرت مناسبی میباشد.این دستگاه بیشتر مناسب قلاویزهای ته بسته و با عمق کم (کمتر از ۲ سانت) میباشد.بعلت عدم نوسان و قدرت مناسب قلاویززنی میزان استهلاک ابزارها در این دستگاه بسیار پایین میباشد.دریل قلاویززن کلاچی ( کلاچ دار) ابزارسازی پیشرو طبق سفارش ابزارسازی پیشرو و مطابق کیفیت مورد نظر این کارخانه وارد و تامین شده است.مشخصات فـنی قـلاویـززن کلاچی وارداتی پـیـشـرو

قلاویززن کلاچی وارداتی نام دستگاه
تا قلاویز ۱۲ چدن || تا قلاویز ۸ استیل رنج کارگیری
۲۰ میلیمتر ارتفاع کارگیر
تکفاز نوع برق مصرفی
۰.۵۵ کیلووات قدرت موتور
۷۰ سانتیمتر ارتفاع دستگاه
۴۵ کیلوگرم وزن دستگاه
چین به سفارش ابـزارسـازی پـیـشـرو کشور سازنده
تـلـفـن مـشـاوره رایـگـان خـریـد دریــل
۶۰ ۷۰ ۲۵ ۵۵ (۰۲۱)
۴۰ ۶۰ ۷۳۹ ۰۹۱۲