میز صلیبی دو جهته (دومحور) ابزارسازی پیشرو

میزصلیبی دوجهته پیشرو

میزهای صلیبی (میزکشویی) ابزارهایی جهت حرکت طولی و عرضی قطعات میباشند.میزهای صلیبی ابزارسازی پیشرو در سایزبندی های مختلف تولید و به بازار عرضه میشود.میزهای صلیبی پـیـشرو در انواع سایزهای مختلف تولید و به بازار عرضه میشود.صفحات این نوع میزصلیبی از جنس چدن آلیاژی و ماردون ها تماما فولاد آلیاژی میباشد.سایز ۵۰۰ سایز ۴۰۰ سایز ۳۰۰ سایز ۲۰۰ مشخصات فنی

۳۰۰ میلیمتر

۲۳۰ میلیمتر

۱۷۰ میلیمتر

۱۱۰ میلیمتر

حرکت محور طولی

۲۹۰ میلیمتر

۲۲۰ میلیمتر

۱۸۰ میلیمتر

۱۰۰ میلیمتر

حرکت محور عرضی

۲۵ * ۵۰ میلیمتر

۲۰۰ * ۴۰۰ میلیمتر

۱۵۰ * ۳۰۰ میلیمتر

۲۰۰* ۱۰۰ میلیمتر

ابعاد میزصلیبی

۴۵ کیلوگرم

۳۰ کیلوگرم

۲۰ کیلوگرم

۱۵ کیلوگرم

وزن

۳ شیار

2 شیار

2 شیار

۱ شیار

تعدادشیار

چدن آلیاژی

چدن آلیاژی

چدن آلیاژی

چدن آلیاژِ

آلیاژصفحه

فولاد سخت

فولادسخت

فولادسخت

فولادسخت

آلیاژماردون