انواع مختلف دریل ستونی

10 فروردین 1397

دریلهای ستونی معولا براساس فاکتورهای مختلفی طبقه بندی میشوند.یکی از این طبقه بندیها به دو دسته دریلهای ستونی تسمه ای ودریلهای ستونی گیربکسی اشاره دارد.طبقه بندی دیگر انواع دریل براساس سایز و قابلیت مته کاری آنها میباشد. برای مثال دریلهای ستونی تسمه ای معمولا به 5 سایز دریل 13 , دریل 16 , دریل 20 , دریل 25 و دریل 32 تقسیم میشوند.در ادامه هریک از این موارد و کارایی انها بطور کامل توضیح داده میشود.

 

 

 

مرجع : ابزارسازی پیشرو(دهقانی)