دریل ستونی دور بالا

02 آبان 1400

دریل های ستونی و ایستاده پیشرو در سه دور موتور مختلف به بازار عرضه میشود...موتورهای سه فاز در سه مدل 900 - 1400 - 3000 دورموجود میباشد.موتورهای تکفاز در دو مدل 1400 - 3000 دور موجود است.بسته به نیاز مصرف کنندگان دریل ستونی پیشرو دورهای موتور دریل انتخابی میباشد.

دریل ستونی دور بالا , دریل ستونی , دریل پیشرو , دریل ستونی پیشرو , کارخانه پیشرو