تفاوت دریل ستونی سه فاز و تکفاز پیشرو

27 فروردین 1400

دریل ستونی سه فاز کارخانه دریل سازی پیشرو با نام ونشان تجاری "ابزارسازی پیشرو" جهت استفاده در کارخانجات با برق سه فاز می باشد.

در حالیکه دریل ستونی تکفاز کارخانه دریل سازی پیشرو با نام ونشان تجاری "ابزارسازی پیشرو" جهت استفاده در محیط خانگی با برق شهری می باشد.

نکته : جهت افزایش عمر دریل وکاهش استهلاک موتور دریل حتما قبل از ورودی برق سه فاز از کنترل فاز و قبل از ورودی برق تکفاز از محافظ ولتاژ استفاده نمایید...