نحوه انتخاب دریل ستونی مناسب جهت صنایع مختلف (2)

11 فروردین 1397

از مهمترین موارد انتخاب دریل ستونی مناسب جهت کار نهایت عمق سوراخکاری و یا قلاویزکاری مورد نظر می باشد.برای مثال کارگاهی در نظر دارد قطعه ای به عمق ۱ ۱ سانتی متر را سوراخکاری نماید.برای انجام این کار بسته به قطر مته مورد نظر بهترین انتخاب دریل ستونی ۲۵ یا ۳۲ میباشد که قابلیت سوراخکاری یا قلاویزکاری تا عمق ۲ ۱ سانتی را داراست. در حالیکه دریل ۶ ۱ فقط تا نهایت عمق ۸ سانتی متر را سوراخکاری یا قلاویزکاری می نماید.

 

توجه : عمق سوراخکاری یا قلاویزکاری دریل های ستونی ابزارسازی پیشرو  براساس استانداردهای بین المللی بوده و به جهت عدم آسیب به بدنه و یا استوانه گلویی امکان افزایش بیشتر ندارد.

 

مرجع : ابزارسازی پیشرو(دهقانی)