نحوه انتخاب دریل ستونی مناسب جهت صنایع مختلف (1)

10 فروردین 1397

در ابتدا باید یادآور شد مهمترین بخش در انتخاب دریل ستونی بستگی به حداکثر قطر مته یا قلاویزی دارد که استفاده میکنیم.برای مثال حداکثر قطر مته مورد استفاده یک کارگاه تراشکاری ۱۵ میباشد پس یکی از بهترین انتخابها در این مورد دریل  ۱۶  میباشد که توانایی مته کاری از مته ۱ تا نهایت مته ۱۶ را داراست.

توجه : برخی از صنعتگران محترم و اپراتورهای دریل ستونی از مته های بزرگتر از ظرفیت دستگاههای دریل ستونی استفاده میکنند که این امر میتواند موجب آسیبهای جدی به بدنه و الکتروموتور دستگاه گردد.

 

مرجع : ابزارسازی پیشرو(دهقانی)