دریل ستونی گیربکسی اتوماتیک

02 فروردین 1400

دریل های ستونی برحسب کارکرد به دو مدل  مدل ساده و اتوماتیک طبقه بندی میشوند....

کارکرد دریل های ستونی ساده بصورت کاملا دستی و کارکرد دریلهای اتوماتیک بصورت کلیدی یا دکمه ای میباشد.

دریل ستونی پیشرو بصورت دستی میباشد.

دریلهای ستونی اتوماتیک معمولا از گیربکس به جای تسمه بهره میبرند...

دریل ستونی اتوماتیک ,دریل ستونی گیربکسی ,دریل ستونی , دریل پیشرو