پـیـشـرو بـزرگتـریـن تـولیـدکنـنـده انـواع دریـل ستـونی در ایـران با مدیریت دهـقـانی

کارخانه دریل سازی پیشرو با نام و نشان تجاری " ابـزارسازی پیـشـرو " در سال۱۳۶۳ توسط آقای جبرائیل دهقانی تاسیس شد.  رضایت مشتری ، قیمت مناسب و کیفیت بالای محصولات همواره از اهداف اصلی کارخانه دریل سازی پیشرو با نام و نشان تجاری " ابـزارسازی پیـشـرو " بوده است.

 

اطلاعات بیشتر