پـیـشـرو بـزرگتـریـن تـولیـدکنـنـده انـواع دریـل ستـونی در ایـران با مدیریت دهـقـانی

کارخانه دریل سازی پیشرو با نام و نشان تجاری " ابـزارسـازی پـیـشـرو " در سال۱۳۶۳ توسط آقای جـبـرائـیـل دهـقـانی تاسیس شد. رضایت مشتری ، قـیـمت مناسب و کیـفـیـت بالای محصولات همواره از اهداف اصلی کـارخانه دریـل سـازی پـیـشـرو با نام و نشان تجاری " ابــزارسـازی پـیـشـرو " بوده است.

 

اطلاعات بیشتر

محصولات