میز صلیبی

  • تنها تولید کننده میز صلیبی سنگ خورده در ایران
  • مناسب جهت حرکات افقی در جهات مختلف
  • تولید شده در 5 سایز متفاوت
  • بسیار دقیق و ظریف

دیگر محصولات