دریل مـــدل M-16

  • قابلیت سوراخ‌کاری تا مته 16
  • 18 ماه گارانتی با ضمانت مادام‌العمر برخی قطعات
  • قابلیت نصب سیستم قلاویز جهت قلاویزکاری
۱۶mm رنج کارگیری
۸۰mm قطر ستون
۸۰mm قطر محور
  گلویی
۵۰۰mm فاصله محور تا میز
۶۳۰mm فاصله محور تا پایه
MT2 مورس
(۴)۴۱۵-۲۳۰۰min     دور محور
۲۹۰mm قطر میز دستگاه
۴۳۰-۲۵۰mm     اندازه پایه دستگاه    
۰/۷۵kw     موتور
۹۵kg وزن
۱۰۵۰mm ارتفاع